Onderzoek naar risico’s landbouwgif


Vanaf volgend jaar kunnen mensen die in de buurt wonen van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere landbouwgronden, een oproep tegemoet zien van het bevolkingsonderzoek.

Er wordt dan gekeken of die mensen risico’s lopen door de chemische middelen die in het gebied worden gebruikt om de gewassen te beschermen. Naar verwachting zullen er enkele miljoenen euro’s mee gemoeid zijn en wordt het onderzoek in 2015 en 2016 verricht.

Onderzoeken in het buitenland leverden aanwijzingen op dat omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Ze klagen geregeld over misselijkheid of irritaties van huid, ogen of luchtwegen.

Het kabinet had de Gezondheidsraad mede naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla om advies gevraagd. Daarin pleitte een hoogleraar toxicologie voor beter onderzoek naar de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mensen die in landbouwgebieden wonen.¬†Volgens de raad moet het onderzoek zich richten op boeren en hun gezinsleden en op omwonenden en moet daarbij vooral worden gekeken naar vrouwen in de vruchtbare leeftijd en jonge kinderen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal het onderzoek leiden en daarbij samenwerken met andere onderzoeksinstellingen en gemeentelijke gezondheidsdiensten. Er komt dit jaar eerst een proef.

Bron: NU.nl, 18 februari 2014