Omstreden tankopslag bedrijf Odfjell deels stilgelegd


Het was niet uit vrije wil maar de milieudienst DCMR Rijmond heeft het bedrijf gedeeltelijk stilgelegd. Volgens de dienst is er het een en ander niet in orde in het bedrijf. De blus- en koelvoorzieningen zijn dusdanig onder de eisen dat het een gevaar is voor de omgeving.

Odjfell heeft drie dagen de tijd om vijf tanks leeg te halen van de stoffen die daar nu niet meer opgeslagen mogen zijn als de blus- en koelvoorziening niet op orde is. In die tussen tijd moet Odfjell zelf zorgen voor passende maatregelen om een incident op korte termijn te voorkomen.

Niet alleen deze tanks maar ook nog 6 andere tanks die gebouwd zijn in 1957 – 1963, daarvan voldoen de blus- en koelvoorzieningen het ook niet. Hiervoor heeft Odfjell 6 dagen de tijd gekregen om de tanks leeg te halen, tenzij het bedrijf kan aantonen dat de voorzieningen wel voldoen.

Op last van de veiligheidsregio moet er voorlopig uit voorzorg continue brandweer op het terrein aanwezig zijn. Er is geen sprake van acuut gevaar.

De laatste weken is het functioneren van DCMR Milieudienst Rijnmond erg in opspraak omdat deze flinke steken heeft laten vallen bij het bedrijf Odfjell. Het tankopslagbedrijf heeft al 30 jaar lang geen enkele tank gecontroleerd, dat zou dan tevens betekenen dat de milieudienst daar al die tijd ook niet heeft ingegrepen.

Overigens zegt Odfjell uit eigen beweging 80 tanks te hebben stilgelegd nadat tijdens een test was gebleken dat koel- en blusleidingen vervuild zijn.

Een spoelprogramma dat voor later dit jaar gepland stond, wordt nu versneld uitgevoerd, reageerde het bedrijf op de regionale omroep RTV Rijnmond. Odfjell verwacht de tanks dit weekend en de komende week weer in gebruik te nemen.

Bron: NU.nl, januari 2012