Nuon explosie onderzoek afgerond


De Nuon meldt dat het onderzoek naar de explosie is afgerond door een onafhankelijke.

De dag van de explosie werd er gewerkt in een schakelruimte voor hoogspanning (6kV). De spanning had van een installatie gehaald moeten worden. Toen een medewerker aarding wilde aanbrengen, ontstond kortsluiting met vonken en kwamen oliedampen vrij. Een blusmiddel trad automatisch in werking. Omdat blusmiddel goed te laten werken, moeten deuren dicht zijn. Maar in dit geval stond de deur nog open. De zuurstof die via de deur kon binnenkomen, veroorzaakte in combinatie met vonken en oliedampen een ontploffing.

Nuon neemt maatregelen om herhaling van dit soort ongevallen te voorkomen. Ten eerste komt er een fysieke barrière die het een medewerker onmogelijk maakt om een aarding aan te brengen op de installatie als daar spanning op staat. Ten tweede krijgen de deuren van de installatieruimte een aanpassing waardoor ze altijd sluiten. Nuon onderzoekt of deze aanpassingen ook nodig zijn in haar andere centrales. Dit heeft vooral betrekking op oudere installaties.

Bron: Nuon.nl, november 2012, Noord Hollands Dagblad, 23 november 2012