Nieuwe VCA-versie voor bedrijven


De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem) heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België.

De VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt gebruikt zal worden. Dit komt omdat er nog het nodige geregeld moet worden om de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie goed te kunnen laten certificeren. Daarnaast moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen.

Overgangsfase

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

 

Tip van de sluier

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

 1. Aantal eisen verminderd en aangescherpt
  Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen is het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
 1. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
  De werkplek-onderdelen van de VCA zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback vanuit gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
 1. Gedrag: ruimte voor maatwerk
  Er komt meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 1. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  De positie van de ZZP’er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
 2. Een schema voor Nederland en België

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer.

Bron: vca.nl en vcanieuws.nl