Medische gegevens lekken uit


Het College Bescherming Persoonsgegevens begon een onderzoek naar het lekken van informatie toen er een aantal verontrustende telefoontjes binnenkwamen van zieke werknemers die zich afvroegen hoe hun werkgever aan informatie kwam, die zij in vertrouwen tegen de bedrijfsarts hadden verteld.. Na dit onderzoek bleek inderdaad dat er informatie werd doorgespeeld naar de werkgever door de arbobedrijven.

Verzuimbedrijven en arbodiensten nemen de begeleiding van zieke werknemers vaak op zich, maar ook die moeten zich aan de regels houden. De werkgever mag weten hoe lang iemand door ziekte niet kan werken, in welke maten iemand arbeidsongeschikt is en hoe iemand moet re-integreren. Maar de reden dat iemand ziek is of hoe dit gekomen is, dat hoeft de baas helemaal niet te weten.

Eén van de grote bedrijven heeft inmiddels zijn werkwijze aangepast. Hopelijk volgen de andere bedrijven hierin ook anders kan er een grote som van een boete opgelegd worden.

Bron: Sp!ts, 18 juli 2013