Lucht IJmond niet vuiler


De provincie stelt in 2014 een rapport op waarin uitgebreid de resultaten van de metingen over de afgelopen drie jaar nader worden geanalyseerd. Het meetnet en de uitbreiding hiervan wordt ook geëvalueerd. Het vergt enige tijd om alle uitkomsten te analyseren. In juni 2013 publiceerde de provincie de rapportage Luchtkwaliteit IJmond 2012, hierin werd onder andere de uitstoot van fijnstof en zwaveldioxide toegelicht.

De PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en de zware metalen maken ook deel uit het onderzoek. Van een aantal stoffen zoals Benzo(a)pyreen (BaP), cadmium, nikkel en lood is de uitstoot in 2012 afgenomen.

Provincie en Rijk meten 30 jaar lang al de luchtkwaliteit in de regio. De concentraties van allerlei stoffen waren in 2012 nagenoeg gelijk gebleven als in 2011 en voldeden aan de gestelde norm in bewoond gebied.

Bron: Dichtbij.nl,  januari 2014