Lawaaidoofheid


Een sluipende beroepsziekte, een werknemer gaat steeds minder horen maar merkt er in eerste instantie zelf niet zoveel van. Pas wanneer hij gesprekken niet meer zo snel kan volgen en de andere medebewoners in huis gaan klagen over het geluid van de televisie worden de symptomen steeds duidelijker. Niet alleen doof is de klacht maar vaak gaat het gepaard met oorsuizen en fluittonen.

Door een langdurige blootstelling aan lawaai kan er lawaaidoofheid optreden. Maar een zeer hard geluid van zeer korte duur kan hetzelfde effect leveren. Doofheid komt geregeld voor bij bouwvakkers, metaalbewerkers, gymleraren en orkestleden.

Bij een blootstelling van 8 uur aan geluid van 80 decibel kan er al gehoorschade ontstaan. De kans op gehoorschade neemt toe wanneer het geluid harder dan 80 decibel is. Zo zal bij elke 3 decibel toename de veilige blootstellingsduur halveren.

Bron: Inspectie SZW