Lange wachten onveilig?


Geduld blijkt een schone zaak. Automobilisten die lang moeten wachten doen gevaarlijke dingen. Maar nu is het wel zo dat met 24 treinen per uur, de spoorwegovergangen op het traject Alkmaar – Amsterdam wel erg lang dicht is, meer dicht dan open.

Lang wachten is vervelend, maar bovenal: overgangen worden onveiliger. Hoe langer mensen moeten wachten, des te vaker ze gevaarlijke dingen gaan doen. Er gebeuren relatief veel ongelukken, vooral bij de spoorwegovergangen die dicht bij stations liggen, hebben een verhoogd risico.

De spoorbebeheerder voert gesprekken met diverse gemeenten over aanpassingen en mogelijke alternatieven.

Niet alleen zorgt het voor onveilige situaties, als er straks 50% meer treinen rijden, zorgt dat ook voor meer geluidsoverlast.De directeur van Prorail verwacht niet dat er meer geluidsoverlast zal zijn. Geluidmaatregelen zijn hier en daar nodig om aan de normen te voldoen. Raildempers zijn een effectief middel om geluid vanaf het spoor te reduceren. Raildempers hebben de voorkeur boven geluidschermen. Die belemmeren het zicht en zijn grafitti gevoelig.

Maar goed, de veiligheid van spoorwegovergangen dus. Het blijkt dat er al langer over gesproken wordt. Bij de onderstaande overgang hebben de omwonenden al lang aangegeven dat zij hun hart vasthouden omdat er geregeld auto’s slalommend de overgang doorgaan terwijl de aanstormende trein niet kan uitwijken.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 15 september 2012, De Stentor, 11 januari 2011