ISO 14001 – 2015 versie


In 2015 werd een vernieuwde norm voor het ISO 14001 kwaliteitssysteem bekend gemaakt. Deze opvolger heet: ISO 14001:2015. Deze norm gaat in september 2018 definitief in. De oude certificaten van ISO 14001:2004 zijn vanaf dat moment niet meer geldig. U kunt de nieuwe norm echter reeds invoeren in uw organisatie want het oude en nieuwe kwaliteitssysteem kunnen naast elkaar actief zijn. BTCONSUL kan u ondersteunen bij en/of begeleiden met een transitie.

Nieuwe structuur ISO14001:2015

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje. ISO 14001:2015 maakt gebruik van de High Level Structure zoals vastgelegd in ISO Annex SL. Hieruit vloeien de volgende belangrijke wijzigingen voort:

  • Strategisch milieubeheer. Het monitoren van de interne en externe bedrijfsactiviteiten in relatie tot het milieu en de context van het bedrijf wordt aangescherpt.
  • Leiderschap. Er ligt in de nieuwe norm meer nadruk op leiderschap en commitment bij de leiding of management. Overdragen verantwoordelijkheden kan, maar eindverantwoordelijkheid is leidend.
  • Milieubescherming. Een nadrukkelijke verbintenis tot ‘bescherming van milieu’ en ‘voorkomen van verontreiniging’ en gebruik van duurzame hulpbronnen en klimaatveranderingsbeleid wordt geïntroduceerd.
  • Milieuprestaties. Belangrijke focus van ISO 14001:2015 is de verbetering prestaties met betrekking tot beheer van milieuaspecten. Als organisatie bepaalt u de criteria voor evaluatie van milieuprestaties aan de hand van juiste indicatoren.
  • Levenscyclusbenadering. U bent niet verplicht een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren. Wel dient u zich grondig te verdiepen in de regievoering en uw invloed te vergroten met betrekking tot grondstoffen en hun impact op het milieu. Dit start met de aankoop en productie van grondstoffen tot en met de fase van verwerking van producten.
  • Communicatie. Een vergrote nadruk op interne en externe communicatie. Beslissingen ten aanzien van externe communicatie blijven in handen van een organisatie zelf, rekening houdend met de nalevingsverplichting.
  • Documentatie. Bij de ISO14001:2015 wordt voortaan het begrip ‘gedocumenteerde informatie’ gebruikt in plaats van de begrippen ‘documenten’ en ‘registratie’.

Transitie naar ISO 14001:2015

Als bedrijf heeft u wellicht al de ISO 14001:2004 managementsysteem. Wilt u een transitie naar de nieuwe norm dan voeren wij bij u een zogenaamde GAP analyse uit. Zo kunnen we vaststellen hoe uw huidige managementsysteem georganiseerd is en wat er nodig is voor een transitie naar ISO 14001:2015. Vervolgens gaat een uitgebreid stappenplan in werking vanaf analyse tot en met voltooiing en evaluatie. Kijk hier voor het uitgebreide stappenplan en zie hier meer informatie over de transitiecheck door BTCONSUL.

Bewustwording werknemers en management

Belangrijk is de bewustwording binnen uw bedrijf over de noodzaak, de werkwijze en de voordelen van de ISO 14001:2015. Wanneer het management actief leiderschap hierin toont en de transitie en doelstellingen communiceert, wordt er draagvlak gecreëerd. BTCONSUL kan hierin een ondersteunde rol spelen.

BTCONSUL adviseert en ondersteunt u graag bij deze transitie naar ISO 14001:2015. Wij hanteren een maatgerichte benadering die aansluit bij uw specifieke organisatie en wensen.