Inspectie onderzoekt honderden incidenten Odfjell


451 incidenten in de afgelopen 8 jaar worden allemaal opnieuw onderzocht door drie inspectiediensten.

De informatie blijkt te mager om nu conclusies uit de incidenten te kunnen trekken over de aard en de omvang van die incidenten. Onduidelijk is ook of alle 451 incidenten zijn gemeld bij de bevoegde instanties. De onderzoeken worden uitgevoerd door de milieudienst DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Inspectie SZW.

De cijfers van de voorvallen tussen 2005 en 2013 gaf Odfjell zelf af toen nader onderzoek werd gedaan naar 11 incidenten die in de periode 2010 niet correct bij de autoriteiten zijn gemeld. Rapporten over die voorvallen zijn mogelijk vernietigd, maakte directeur Theo Olijve eerder deze maand bekend.

Hij zei dat onacceptabel te vinden. Het bedrijf ging afgelopen jaren al tientallen keren de fout in en kwam zelfs voor langere tijd stil te liggen. Inmiddels is uit analyse van de 11 incidenten gebleken dat er drie wel zijn gemeld bij de DCMR, maar dat die niet volledig, tijdig of juist zijn gemeld. Het gaat om brandjes, potentieel brandgevaar, beschadigde tankwagons, fenolbesmetting van een medewerker en een explosie in het riool waardoor verschillende putdeksel de lucht in werden geblazen.

Bron: NU.nl, 17 september 2013