Inspectie controleert machine veiligheid in 2013


Een groot aantal bedrijven uit de sector aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber (ACFKR bedrijven) zullen in 2013 bezoek krijgen van de Inspectie SZW. Deze bedrijven staan bij de KvK geregistreerd onder de SBI-code 19, 20, 21 of 22. De meeste bedrijven hebben al een brief op de mat gekregen.

De Inspectie SZW gaat in haar inspectieproject ‘Machineveiligheid’ op de volgende onderwerpen inspecteren:

  1. gedegen registratie en inventarisatie van de in het bedrijf aanwezige machinerisico’s;
  2. beoordeling van de prioritering van de implementatie van beheersmaatregelen;
  3. de effectiviteit van de geïmplementeerde beheersmaatregelen;
  4. het veilig werken met arbeidsmiddelen.

Machines van voor 1995 hebben geen CE markering, die van na 1995 wel.

Of een machine nu wel of geen CE markering heeft, de werkgever (gebruiker) dient de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de machine te inventariseren.

Het niveau waaraan de machine moet voldoen en het gebruik van die machine moet in overeesntemming zijn met de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Zaak dus om de inventarisatie volgens die richtlijn op te gaan zetten.

De Inspectie SZW verwacht met de aankondiging dat bedrijven nu aan de slag gaan om te voldoen aan de wetgeving voor arbeidsmiddelen. Op overtredingen zullen vanaf 2013 de volgende maatregelen worden toegepast:

  • termijn om bepaalde acties uit te voeren
  • een boete, extra bedrijfsinspectie of dwangsom
  • bij ernstige overtredingen: stilleggen van de werkzaamheden

Bron: Inspectie SZW, december 2012