Gezond water drinken?


Installaties van drinkwater zijn vaak niet okeé. Veel van de nieuwe installaties voldoen niet aan de vereisten. Naast vele risico’s is legionella daar één van.

Bij een controle in 2010 bleken 1800 installaties van de 4655 niet te voldoen, bij hercontrole waren er nog steeds 450 onder de maat en werden er 4 installaties afgesloten.

Vooral bij drinkwater van bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden kan de verontreiniging van het waternet grote risico’s met zich mee brengen.

Gezond water drinken? Met legionella…

Bron: Noord Hollands Dagblad, 1 juni 2012