Gevaarlijke stoffen beleid?


Onder het mom, “een beetje is niet erg” en “er is geen norm, dus het mag”, wordt de giftige perfluorverbinding geloosd in het Noordzeekanaal. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de zuiveringsinstallaties van drie stortplaatsen die Afvalzorg in beheer heeft niet afdoende werken om perfluorverbindingen uit het afvalwater (percolaat) dat uit de vuilstort sijpelt te zuiveren. Zo ook in Nauerna. De concentraties waarmee de stof in het Noordzeekanaal komt, zijn niet direct verontrustend volgens de onderzoekers. De verbindingen zouden in voldoende hoge concentraties vruchtbaarheid bij vrouwen kunnen verminderen, maar met de uitstoot is Afvalzorg niet in overtreding. Er zijn namelijk geen normen voor de lozing van perfluorverbindingen op het oppervlaktewater.

Bron: Noord Holland Dagblad, juni 2012