Gehoorschade


Na een bezoekje aan de discotheek of muziekevenement heeft zo’n 93% van de stappers last van zijn gehoor. Deze en andere verontrustende cijfers heeft de Nationale Hoorstichting na een onderzoek naar buiten gebracht.

De ondervraagden van het onderzoek waren zo’n 130.000 mensen tussen de 18 en 35 jaar. 96% van de bezoekers draagt geen gehoorbescherming, ondanks de regelmatige blootstelling aan geluidniveaus tussen de 100 en 110 decibel. De Nationale Hoorstichting verwacht dat de hoeveelheid jongeren met gehoorschade snel zal toenemen met alle gevolgen vandien.

Al op jonge leeftijd een gehoorapparaat nodig, beperkingen op de banenmarkt, arbeidsongeschiktheid, sociale isolatie of moeten leren leven met oorsuizen. Diverse ziekenhuizen houden informatieavonden. Ook is er afgelopen oktober een indrukwekkende documentaire gemaakt van actrice Rita Simmons en haar dove dochter, op zoek naar oplossingen.

Bron: Noord Hollands Dagblad, oktober 2012