Geen compensatie na bedrijfsongeval?


Veel slachtoffers van bedrijfsongevallen of beroepsziekten krijgen vaak geen compensatie van de financiële schade die ze hebben opgelopen. Sterker nog, ze hebben vaak last van intimidatie en onheuse bejegening. Daardoor raken ze in een sociaal isolement.

Zo’n 250.000 medewerkers lopen jaarlijks gezondheidsschade op door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Zo’n 10% hiervan zit na een half jaar nog ziek thuis. Van de 25.000 die extra financiële schade hebben, komen er 4000 in aanmerking voor enig schadevergoeding.

Sommige werknemers moeten gedwongen re-integreren in dezelfde functie als waar ze in ziek geworden zijn. Of terugkeren naar dezelfde werkplek die nog steeds onveilig is. En wie zijn schade wil verhalen, moet een lange adem hebben en een juridische lijdensweg aangaan.

De compensatie voor beroepsziekten en arbeidsongevallen is een punt van discussie bij patiëntenorganisaties, de vakbeweging, de Sociaal-Economische Raad en de politiek.

Een aparte collectieve verzekering of een afzonderlijke cao-bepaling moet ervoor zorgen dat werknemers minder hoeven te discussiëren met de werkgever en sneller zijn geld krijgt.

De Arbeidsinspectie moet onwillige bedrijven dwingen om iets aan onveilige situaties op de werkvloer te doen. In een onderzoek werd onder meer de beroepsziekte RSI en zo werd er ontdekt dat na een incident of ziekte er nauwelijks maatregelen worden genomen om de werkplek beter te maken.

Bron: NU.nl, 3 december 2013