Gebruik Gif NU verbieden


De overheid wil in 2018 het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat helemaal gaan verbieden voor niet commerciële doeleinden. Nu wordt het middel nog gebruikt door professionals onder andere bij plantsoenen, sportparken golfbanen en dergelijke.

Dit gif is verband gebracht met de ziekte van Parkinson. 83% van de Ombudspanel vindt dat het verbod onmiddellijk moet ingaan. Anders blijven de gevaren nog vijf jaar bestaan.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 24 juni 2013