Fraude opleidingen kost belasting miljoenen


Zo’n 15 miljoen euro liep de belastingdienst mis door het gesjoemel van bedrijven met opleidingen voor hun werknemers.

Werkgevers konden een korting krijgen van 2700 – 3000 euro per werknemer als ze hun een beroepsgerichte opleiding lieten volgen. Nu blijkt dat de kwaliteit van de instellingen die de opleiding gaven, beneden de maat is. Werknemers die hier werden opgeleid tot arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent en logistiek medewerker, zijn kwalitatief treurig.

Veel werkgevers zouden van dit voordeel gebruik hebben gemaakt om er financieel beter van te worden en het geld werd niet gestoken in de scholing van werknemers. De belastingdienst is inmiddels begonnen met het terugvorderen van onterecht geclaimde fiscale voordelen.

Per 1 januari 2014 wordt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksvoorzieningen afgeschaft. Er komt dan een subsidie voor in de plaats.

Bron: NOS, Volkskrant, Noord Hollands Dagblad, augustus 2013