Ernstig vervuild sportpark


Op een sportpark in Velsen blijkt de grond ernstig vervuild te zijn. Volgens de milieudienst IJmond moet er worden schoongemaakt voordat de geplande renovatie van het park kan worden uitgevoerd.

Het gaat om verhoogde concentraties van zink, koper, lood en vanadium en barium. Bij grondboringen werd de vervuiling aangetroffen. En onder de asfaltpaden is teerhoudende asfaltvervuiling aangetroffen.

Opname van verhoogde concentraties vanadium kan neurologische effecten veroorzaken en schade aan de ingewanden. Barium kan via lucht maar ook via water en zelfs planten die in de vervuilde omgeving groeien en in het lichaam terecht komen en negatieve gevolgen hebben op de gezondheid.

Teerhoudend asfalt staat bekend als gevaarlijk afval omdat dit type asfalt behoorlijke concentraties Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) bevat.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 22 september 2012