Een veel te hoge werkdruk


Wat is dat toch die werkdruk. Bijna de helft van de werknemers werken vaak of regelmatig onder een hoge werkdruk. Supermarkten, banken, verzekeraars, ICT en vervoer stijgen er boven uit als het gaat om werkdruk. De vakbond is het gestress meer dan zat en start de campagne “druk de werkdruk”.

De belangrijkste reden van ziekteverzuim is de werkdruk, althans zo geeft één op de drie werknemers aan. Het is dan ook de hoogste tijd om normaal je werk te kunnen gaan doen. Teveel tijdsdruk en de bijkomende stress zorgt, naast veel persoonlijk leed, ook voor zo’n vier miljard aan maatschappelijke kosten door schade aan de gezondheid.

Uit onderzoek blijkt dat 52 % van de chauffeurs onder een te hoge druk werkt. FNV bondgenoten heeft een online zelftest gemaakt zodat je zelf kunt testen hoe hoog je druk is. De test is ontwikkeld zodat werknemers onderbouwd kunnen aantonen dat hun werk onder een te hoge druk plaatsvindt.

Maar welke werkgever zit er nu te wachten op een werknemer die het gesprek aan gaat over de werkdruk. Daarom luidt het advies van de FNV doe het samen met bijvoorbeeld de hele afdeling. Het is fijn dat er in een supermarkt snel vakken worden gevuld, maar als de klant iets niet kan vinden is het ook fijn dat iemand dit aan de klant kan vertellen toch?

Er moet meer toezicht komen op de werkdruk. Gemiddeld komt de Inspectie SZW maar eens in de dertig jaar over de vloer in een bedrijf. Tot op heden heeft de overheid nagelaten om aan te geven aan welke normen voor werkdruk bedrijven moeten voldoen. Het zou goed zijn als daar de aandacht eens naar uit ging.

Bron: Spits.nl, 15 november 2012