Dag van de BHV 2014


MAANDAG 3 november 2014 – DAG VAN DE BHV : besef, waardering en support

Eerste maandag van de maand: 12.00 uur testen landelijk luchtalarm. Wij herkennen de sirene echter met een positieve twist op maandag 3 november 2014. Die Dag wordt landelijk voor de derde keer aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Binnen de bedrijven en instellingen zal er deze Dag extra aandacht zijn voor hun BHV-organisatie. Deze Dag gaat ons allemaal aan. Het gaat over veiligheid en gezondheid op het werk. Dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV’ers! Sleutelwoorden zijn: besef, waardering, support. Waardering en support voor de BHV’er die zich niet inzet voor zichzelf maar juist voor de ander: ‘Ik doe het ook voor jou!’

Dag van de BHV wordt ondersteund door het Nederlandse Focal Point, de vertegenwoordiging van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) in Nederland. Onder Sponsors, bovenaan in de menubalk, vindt u aanvullende informatie over deze campagne.

Bron: BHV.nl