Bob de Bouwer te zwaar…


Aan beweging niet te kort in de bouw, of is dat toch niet zo? De organisatie die waakt over de gezondheid van de bouwvakkers in Nederland deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat 75% van de 55 jaar en ouder, werkzaam in de bouw, te dik is…

Minder dan de helft voldoet aan aan de norm Gezond Bewegen. Maar hoe komt het? Men denkt dat werknemers ervan uit gaan dat ze op het werk aan genoeg beweging komt, maar dat blijkt niet het geval, door toename van elektrisch gereedschap en toenemend gebruik van apparaten.

Er is inmiddels een methode ontwikkeld om deze groep te motiveren om gezonder te leven. Voeding, beweging en motiverende gesprekken moeten het probleem bij de bron aanpakken.

Bron: Plus Werken, 24 augustus 2013