Verontreiniging in kleding?


Greenpeace presenteert het rapport Toxic Threads; the big Fashion Stitch – up. Daarin staat dat een giftige cocktail zich verspreidt vanuit kledingfabrieken over de planeet. Voor dit rapport heeft Greenpeace testen uitgevoerd in totaal werden 141 kledingstukken van 20 bekende modemerken in 27 landen getest. Daar werd nonylfenolethoxylaten (NFE’s) in gevonden en in twee spijkerbroeken zaten zelfs sporen van een kankerverwekkend stof.

NFE’s zijn giftige, hormoonverstorende stoffen, die aanwezig blijven in ons water. Het gebruik hiervan is al vanaf 2005 niet meer toegestaan maar er zijn nog geen beperkingen gesteld aan de verkoop van artikelen waar deze stof in is verwerkt. Hoewel NFE’s niet meer gebruikt worden in bestrijdings- en reinigingsmiddelen komen ze in het milieu terecht via de wasmachine. Vooral als kleding die NFE’s bevat voor het eerst wordt gewassen, komt de hormoonverstorende stof in het oppervlaktewater terecht.

Bron: Metro, 20 november 2012